otevírače, otvírače oken, světlíků a dveří.

Přívody vzduchu do CHÚC

  • certifikované systémy
  • řídící jednotka obsahuje záložní zdroj
  • hlavní požární tlačítko obsahuje LED-diody pro vizuální kontrolu stavu systému
  • pro správný výběr pohonu je třeba znát požadavky požární zprávy, či PBŘ stavby