otevírače, otvírače oken, světlíků a dveří.

Otevírání oken o 90°

Systémy k otvírání oken o 90° se zpravidla skládají z přímočarého otvírače a el. zámku, nebo ramenového otvírače a zámku, příp. dvou otvíračů.